Điều khoản sử dụng (Terms of Use)


1.Quy định đăng tin khách hàng

• Mọi khách hàng điều có thể đăng tin trên timdat.net . Việc đăng tin rao vặt trên timdat.net của khách hàng là miễn phí. 
• Khách hàng khi đăng tin phải chịu trách nhiệm về nội dung và thông tin đăng rao vặt của mình trên timdat.net.
• Khách hàng đăng tin rao vặt phải đúng chuyên mục, và một tin đăng có thể hiện thị tối đa trên 3 chuyên mục liên quan.
• Bản quyền về tin đăng thuộc chính khách hàng đăng tin, khách hàng đảm bảo tính trung thực, chính xác của nội dung tin đăng.

2.Nghiêm cấm:

• Không được đăng tải thông tin rao vặt mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm
• Không đăng tải thông tin rao vặt trái với đạo đức xã hội việt nam
• Không đăng tải sex, crack, hack, chính trị, tôn giáo

3.Quyền hạn của của timdat.net:

• timdat.net sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng rao vặt của khách hàng nếu như tin đăng rao vặt vị phạm quy chế đăng tin .
• Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc timdat.net chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
• timdat.net giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.
• timdat.net không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng , cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về tin đăng.
• Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một hay nhiều điều khoản có trong quy định này mà không cần giải thích lý do và cũng không cần phải thông báo trước.

• Trong mọi trường hợp, quyết định của timdat.net là quyết định cuối cùng.

4. Vi phạm một trong những lý do sau sẽ bị xóa mà không báo trước:

- Ảnh đại diện phải phù hợp với chuyên mục được chọn đăng, ảnh không được chèn chữ, chèn ảnh, chèn ký tự, ảnh động...

- Ảnh đại diện phải là ảnh sản phẩm, không lấy logo hãng làm ảnh đại diện.

Nhu cầu mua bán và cho thuê nhà đấtWAP nha dat

Odoo Erp
Khởi Nghiệp
Wap xo so

bong da